POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 15/01/2021

Obiekt mostowy PZ-6

W pierwszej połowie stycznia Wykonawca przystąpił do zbrojenia fundamentu ramu - segment środkowy.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu