POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 11/09/2020

Okresowe utrudnienia w ruchu

Od 17.09.2020 r mogą pojawiać się okresowe utrudnienia w ruchu w związku z funkcjonowaniem pojazdów z budowy na drodze wojewódzkiej nr 738 w Bukowskiej Woli „wyjazd z ronda” oraz na drogach powiatowych i gminnych gminy Miechów zgodnie z załączonymi planami sytuacyjnymi dot. m. Bukowska Wola, Brzuchania, Kalina Mała.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu