POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 10/03/2023

Wprowadzenie Tymczasowej Zmiany Organizacji Ruchu w miejscowości Brzuchania

W dniu 10.03.2023 r. o godz. 10.00 (piątek)

została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu z racji dopuszczeniu do ruchu obiektu WD-12 w ciągu drogi gminnej 140328K.

 

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu będzie polega na przełożeniu ruchu z dotychczasowego bypassu na obiekt mostowy WD-12.

 

 

Zagrożenia:

- ruchy pojazdów w obszarze prowadzonych prac

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania, sygnałów drogowych, urządzeń BRD (prędkość, brak zachowania szczególnej ostrożności w strefie robót)

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: 19.09.2023

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl