POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 08/06/2021

Wprowadzenie zmiany TOR w Miejscowości Brzuchania

Dnia 08.06.2021 odebrana oraz wprowadzona została Tymczasowa Zmiana Organizacji Ruchu w zakresie realizowanej inwestycji w związku z budową i funkcjonowaniem baypassu w ciągu drogi gminnej nr 140328 K w miejscowości Brzuchania. Zmiana polega na przełożeniu ruchu na baypass który prowadzi przez teren budowy i wraca do drogi gminnej nr 140328 K. Objazd został oznakowany oraz zabezpieczony.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl