POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 10/09/2021

Wprowadzenie Zmiany Tymczasowej Organizacji Ruchu w miejscowości Bukowska Wola

Dnia 10.09.2021 w miejscowości Bukowska Wola została wprowadzona Tymczasowa Zmiana Organizacji Ruchu w zakresie realizowanej inwestycji w związku z przełożeniem ruchu na docelową jezdnię DW 783. Zmiana polega na puszczeniu ruchu pod obiektem WS-15 co pozwoli na dalsze prace związane z połączeniem nasypu z obiektem mostowym.
 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl