POIS RP GDDKiA FS
Środa, 16/11/2022

Wprowadzenie Zmiany Tymczasowej Organizacji Ruchu w miejscowości Moczydło

Dnia 16.11.2022 została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu z uwagi na geometrię drogi serwisowej DD03 po której prowadzony jest obecnie ruch pojazdów, aby nie doszło do jej zablokowania na podjeździe przez pojazdy ciężarowe w okresie zimowym

 

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu polega na przełożeniu ruchu na jezdnię prawą budowanej drogi S7 z drogi serwisowej DD03.

 

 

Utrudnienia:

- odchylenie toru jazdy

- wzmożony ruch technologiczny

 

Zagrożenia:

- ruchy pojazdów w obszarze prowadzonych prac

- wyjazd/wjazdy pojazdów z dróg technologicznych

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania, sygnałów drogowych, urządzeń BRD (prędkość, brak zachowania szczególnej ostrożności w strefie robót)

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: do momentu wprowadzenia stałej organizacji ruchu

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl