POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 01/04/2021

Wprowadzenie zmiany Tymczasowej Organizacji Ruchu w Miejscowości Moczydło

Dnia 08.04.2021 zostanie odebrana oraz wprowadzona zmiana Tymczasowej Organizacji Ruchu w Miejscowości Moczydło w zakresie realizowanej inwestycji w związku z zawężeniem jezdni i odsunięciem toru jazdy w ciągu Drogi Krajowej nr 7 w km 603+650 - 605+600. Zmiany będą obejmowały wykonanie Bajpasu wraz z oznakowaniem drogi DP1216K przy skrzyżowaniu z Drogą Krajową nr 7. Zmiany obejmować będą również przygotowanie Drogi Krajowej nr 7 po przyszłe wykonywanie Obiektu Mostowego WD-1.

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu