POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 04/04/2022

Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Bukowska Wola

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa,

odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)”.

 

Zawiadamiam, że w dniu 04.04.2022 r. (poniedziałek)

została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z budową ronda w ciągu DW 783 w miejscowości Bukowska Wola

 

W/w zmiana umożliwi wykonywanie prac budowlanych związanych z zakończeniem budowy ronda w ciągu drogi DW 783 w miejscowości Bukowska Wola.

 

Utrudnienia:

 

- wzmożony ruch technologiczny

- zamknięcie drogi powiatowej i konieczność skierowania pojazdów na trasę objazdową

- konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego kierowanego przez sygnalizację świetlną

 

Zagrożenia:

- praca sprzętu i pracowników w obrębie pasa drogowego

- przejście pieszych w poprzek jezdni

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania (prędkość, brak zachowania szczególnej ostrożności w strefie robót)

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl