POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 11/01/2022

Zmiana Tymczasowej Organizacji Ruchu na Drodze Powiatowej 1217K w gm. Książ WIelki

Zawiadamiam, że w dniu 11.01.2022 r. (wtorek)

została oraz wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z budową i funkcjonowaniem bypassu w ciągu drogi powiatowej nr 1217K w gm. Książ Wielki. 

 

W/w zmiana umożliwi wykonywanie prac związanych ze zdjęciem humusu, wykonaniem wykopu drogowego oraz pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z obiektem mostowym WS-3

 

Utrudnienia:

- zwężenie jednostronne jezdni,

- zmiana geometrii jezdni - ruch o bypassie

- wzmożony ruch technologiczny

- utrudnienia w ruchu pieszych

 

 

Zagrożenia:

- praca sprzętu i pracowników w obrębie bypassu

- wyjazd/wjazd pojazdów budowy z wyłączonego odcinka drogi

- przejście pieszych w poprzek jezdni

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl