POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 05/05/2022

Zmiana Tymczasowej Organizacji Ruchu w ciągu DW 783 w miejscowości Bukowska Wola

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa,

odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)”.

 

Zawiadamiam, że w dniu 05.05.2022 r. (czwartek)

została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z dokończeniem budowy ronda w ciągu DW 783 w miejscowości Bukowska Wola

 

W/w zmiana umożliwi wykonywanie prac budowlanych związanych z zakończeniem budowy ronda w ciągu drogi DW 783 w miejscowości Bukowska Wola.

 

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu polega na zmianie ruchu wahadłowego przy obiekcie WS-15.

Objazd poprowadzono przez miejscowości Bukowska Wola, Kalina Wielka, Kalina Mała, Kalina Rędziny do DW783

 

W/w zmiana jest kontynuacją zmiany tymczasowej organizacji ruchu z dnia 04.04.2022 oraz polega wyłącznie na przełożeniu ruchu wahadłowego drugą stroną ronda (od strony Krakowa).

 

Utrudnienia:

 

- wzmożony ruch technologiczny

- zamknięcie drogi powiatowej i konieczność skierowania pojazdów na trasę objazdową

- konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego kierowanego przez sygnalizację świetlną

 

Zagrożenia:

- praca sprzętu i pracowników w obrębie pasa drogowego

- przejście pieszych w poprzek jezdni

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania (prędkość, brak zachowania szczególnej ostrożności w strefie robót)

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl