POIS RP GDDKiA FS
Środa, 04/05/2022

Zmiana Tymczasowej Organizacji Ruchu w ciągu w miejscowości Wielka Wieś

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa,

odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)”.

 

Zawiadamiam, że w dniu 04.05.2022 r. (środa)

Została wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z budową obiektu mostowego WD-3 w ciągu DP 1217K w miejscowości Wielka Wieś (droga prowadząca od Książa Wielkiego do Książa Małego). 

Droga DP 1217K została zamknięta w rejonie budowanego obiektu WD-3 oraz został poprowadzony objazd poprzez DG 140219K, DP 1194K, DP 1218K o łącznej długości około 6 km.

 

W/w zmiana umożliwi wykonywanie prac budowlanych związanych z zakończeniem budowy obiektu mostowego WD-3.

 

Utrudnienia:

-  zamknięcie odcinka drogi powiatowej- konieczność objazd

- utrudnienia w ruchu pieszych – brak przejścia

-  wzmożony ruch technologiczny

 

Zagrożenia:

-  ruchu pojazdów w obszarze prowadzonych prac

- wyjazd/wjazdy pojazdów budowy wyłączonego odcinka drogi

- niestosowanie się użytkowników ruchu do znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl