POIS RP GDDKiA FS
Piątek, 09/04/2021

Zmiana Tymczasowej Organizacji Ruchu w miejscowości Moczydło

Dnia 09.04.2021 została odebrana oraz wprowadzona zmiana Tymczasowej Organizacji Ruchu w Miejscowości Moczydło w zakresie realizowanej inwestycji w związku z zawężeniem jezdni i odsunięciem toru jazdy w ciągu Drogi Krajowej nr 7 w km 603+650 - 605+600. Zmiany obejmują wykonanie Bajpasu wraz z oznakowaniem drogi DP1216K przy skrzyżowaniu z Drogą Krajową nr 7, oznakowanie poziome koloru żółtego wyznaczające nowy tor jazdy na Drodze Krajowej nr 7 oraz oznakowanie pionowe powiadamiające o zaistniałych zmianach Organizacji Ruchu i robotach budowlanych. Zmiany obejmować będą również przygotowanie Drogi Krajowej nr 7 pod przyszłe wykonywanie Obiektu mostowego WD-1.
 
 
Zdjęcia oraz filmy z wprowadzonej zmiany Tymczasowej Organizacji Ruchu Znajdują się w zakładce ,,Galeria - Zdjęcia i Filmy"

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu