POIS RP GDDKiA FS

Kontakt

Zamawiający:

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
tel.: +48 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

Podmiot odpowiedzialny:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

tel.: (12) 417 25 00,
tel.: (12) 417 25 11,
tel.: (12) 411 43 59,
fax.: (12) 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Konsultant:

ECM GROUP Polska S.A.
00-124,
Warszawa
Rondo ONZ 1

Biuro Inżyniera Kontraktu:

ECM GROUP Polska S.A.
32-210 Książ Wielki
Rzędowice 69
tel.: +48 691 441 090

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie ul. Okólna 10
tel.: 032/67 15 307

Biuro terenowe Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o.
32-210 Książ Wielki
Rzędowice 69
tel.: +48 603 555 526

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu