POIS RP GDDKiA FS
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

/ -

-

/ -

-

/ -

-

/ -

/ Nazwa kontraktu

Opis Kontraktu


 

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania (ewentualna optymalizacja rozwiązań projektowych ujętych w Projekcie budowlanym w zakresie odstąpień, o których mowa w art. 32a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz opracowanie m.in. Projektu Wykonawczego) i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, do węzła Miechów (z węzłem), na odcinku od km 603+459,97 do km 622+185,00.

Na terenie województwa świętokrzyskiego:

- od km 603+459,97 do km 603+465,47 jezdnia lewa na długości 5,5 m,

- od km 603+459,97 do km 603+489,42 jezdnia prawa na długości 29,45 m.

Na terenie województwa małopolskiego:

- od km 603+465,47 do km 622+185,00 jezdnia lewa na długości 18 719,53 m,

- od km 603+489,42 do km 622+185,00 jezdnia prawa na długości 18 695,58 m.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa – Rabka – Chyżne – Słowacja, stanowi element sieci kompleksowej TEN-T, oraz zlokalizowany jest na terenie województw: świętokrzyskiego i małopolskiego, w powiatach: jędrzejowskim  i miechowskim, na terenie gmin Wodzisław, Książ Wielki i Miechów.

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, obowiązują procedury stosowane w trakcie realizacji projektu POIiŚ.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu  i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody...
Zobacz więcej

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl