POIS RP GDDKiA FS

Obiekty

  

Zamawiający w ramach optymalizacji Projektu dopuszcza w w/w projektach na zmiany:

  • zmiana rodzaju posadowienia głębokiego
  • zmiany konstrukcyjne elementów niosących ustrojów nośnych i podpór
  • zmiana systemu sprężania
  • zmiana parametrów obiektów inżynierskich
  • zmiana usytuowania podpór
  • zmiana parametrów przepustów do celów ekologicznych: długości całkowitej, przekroju poprzecznego,

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl