POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 05/09/2023

Otwarcie drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło-Miechów

Dnia 05.09.2023 został otwarty nowy odcinek drogi ekspresowej S7 rozpoczynający się w miejscowości Moczydło, a konćzący się węzłem w miejscowości Miechów.

Trasa została poprowadzona w zdecydowanej większości nowym śladem na wschód od dotychczasowej DK7. Ekspresówka biegnie urokliwymi, rolniczymi terenami Wyżyny Miechowskiej. Żeby zniwelować różnicę wysokości droga została poprowadzona w niektórych miejscach w wykopach, a w niektórych na nasypach. W Małoszowie powstał 400-metrowy wiadukt, który przebiega m.in. nad rzeką Nidzicą, a w najwyższym miejscu ma prawie 20 m wysokości. 

Wjazd na ten odcinek umożliwiają dwa węzły:

  • Węzeł Książ znajdujący się w miejscowości Książ Wielki
  • Węzeł Miechów znajdujący się na pograniczu miejscowości Bukowska Wola oraz Miechów

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl