POIS RP GDDKiA FS
Środa, 24/08/2022

Wprowadzenie Zmiany Tymczasowej Organizacji Ruchu w miejscowości Moczydło

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa,

odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)”.

 

Zawiadamiam, że w dniu 31.08.2022 r. (środek)

zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z umożliwieniem prowadzenia prac budowlanych wykończeniowych lewej jezdni przy zachowaniu maksymalnej płynności ruchu i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu

 

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu będzie polegała na przełożeniu ruchu na prawą jezdnię budowanej drogi S7 i drogę dojazdową DD3

 

Utrudnienia:

- odchylenie toru jazdy

- utrzymane zamknięcie drogi powiatowej nr 1217K - konieczność objazdu do Moczydła

- utrzymane zamknięcie drogi powiatowej nr 1216K - konieczność objazdu do m. Wodacz przed DD3

- funkcjonowanie przystanku autobusowego na pasie ruchu

- wzmożony ruch technologiczny

 

Zagrożenia:

- ruchy pojazdów w obszarze prowadzonych prac

- wyjazd/wjazdy pojazdów budowy z dróg technologicznych

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania, sygnałów drogowych, urządzeń BRD

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to 16.05.2023

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl